HCM en PKD

Even heel beknopt iets over deze ziektes bij katten.

Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) is een hartafwijking die bij gewone en raskatten voorkomt. Er is een erfelijke en een niet-erfelijke vorm van deze ziekte. De niet-erfelijke vorm, die niet zo vaak voorkomt, kan ontstaan door o.a. een slecht werkende schildklier.

Het verloop is als volgt:

Er onstaat een verdikking van de spieren van de wand van de linker hartkamer (hypertrofie), die een toenemende verstijving veroorzaakt in de linkerhartkamer. De ruimte in het hart wordt steeds kleiner, er kan minder bloed rondgepompt worden. De kans op trombose is zeer groot.Door de drukstijging in de linkerboezem neemt de druk in de longvaten toe, waardoor zich vocht in de longen en de borstkas gaat ophopen.Een symptoom van deze ziekte kan een plotselinge dood zijn.
Andere symptomen kunnen o.a. zijn: benauwdheid, versnelde ademhaling, sloomheid, verlamming van de achterpoten, braken, vermageren, hartruis enz.
Genezing is niet mogelijk, maar met medicijnen kan het leven van de kat een aantal jaren worden verlengd.

 

.......................................
Doorsnede van het hart links vertoont geen afwijkingen, op het rechterplaatje is de
verdikking al goed te zien.

Door de katten, waarmee men wil gaan fokken, te laten onderzoeken middels een echocardiogram, en vervolgens bij constateren van de afwijking de dieren niet in het fokprgramma op te nemen of er uit te verwijderen kan deze ziekte teruggedrongen worden.
Dit echocardiogram kan niet door de dierenarts uitgevoerd worden, maar door een specialist, die hier speciaal voor is opgeleid.

Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid middels een DNA-test de aanwezigheid een vorm van HCM te onderzoeken. Als het dier negatief getest wordt is dat nog geen garantie, dat het nooit HCM zal krijgen of HCM kan overdragen aan volgende generaties, omdat er nog meer erfelijke vormen van HCM bestaan. Het blijft dus noodzakelijk, naast de DNA-test, het dier jaarlijks door een echocardiogram te laten onderzoeken op de aanwezigheid van HCM.

Als er onderzoek gedaan is middels een echocardiogram zijn er als uitslag twee mogelijkheden, namelijk positief of negatief. Met een DNA-test zijn er drie mogelijkheden:
1. hcm/hcm of neg/neg (negatief), het dier is gezond,heeft twee gezonde allelen, het zal geen HCM krijgen of doorgeven aan de nakomelingen;

2. HCM/hcm of pos/het (positief/heterozygote), het dier is "drager", heeft een "gezond"en een "defect" allel, zal vroeg of laat ziek worden en sterven en zal het mutante allel aan de helft van de nakomelingen doorgeven;
3. HCM/HCM of pos/hom (positief/homozygote), het dier is "lijder", heeft twee defecte allelen, zal dit aan alle nakomelingen doorgeven, zal al vroeg last krijgen van de symptomen van HCM en op jonge leeftijd hieraan overlijden.

De Ragdoll Club Benelux heeft besloten alleen dekkaters aan te bevelen, als deze negatief zijn getest op HCM en PKD. Een zeer goede maatregel.

Er zijn veel websites, waar informatie over deze aandoening is te vinden, maar vaak in het Engels.
Voor een uitgebreide verhandeling in het Nederlands over dit onderwerp en andere hartaandoeningen verwijs ik naar de website van de Ragdoll Club Benelux (U vindt een link naar deze vereniging op de linkpagina), waarvan ik ook mijn informatie over HCM verkregen heb.

Over de erfelijke nierziekte PKD heb ik (met toestemming) de voornaamste punten overgenomen uit het Neocat Magazine Info.

Polycystic Kidney Disease (PKD) betekent letterlijk: "nieraandoening met veel vochtblaasjes". Het is ook een aandoening, die bij alle katten kan voorkomen, maar in het bijzonder bij Perzen. Uit de urine-afvoerbuisjes ontstaan cystes, die groter worden , waardoor het normale nierweefsel in de verdrukking komt. Als er slechts een beperkt aantal cysten is ontstaan, of slechts een nier is aangetast, zal het dier niet ziek worden. Maar de kittens ervan kunnen wel ziek worden. Dus de katten hoeven zelf niet ziek te zijn of te worden om de ziekte door te kunnen geven aan het nageslacht.
Er bestaat geen therapie om de zieke nieren te genezen. Wel kan er overgegaan worden op dieetvoeding met een verlaagde hoeveelheid eiwit en fosfaten, maar de nieren zullen toch steeds slechter gaan functioneren en uiteindelijk zal tot euthanasie moeten worden overgegaan.

Er bestaan meerdere nieraandoeningen, maar om vast te stellen of het gaat om het erfelijke PKD of een andere vorm van niet-erfelijk nierfalen is ook hier, als men met de dieren gaat fokken, een echografisch onderzoek noodzakelijk. Bij een positieve uitslag van de test moet het dier van de fok uitgesloten worden.

De zwarte vlekken op deze echo zijn cystes,
blaasjes,die met vocht gevuld zijn